اللغه الايطاليه, جمل و كلمات ايطاليه مهمة, عبارات ايطالية شائعة, مبتدئين

أعضاء الأسرة باللغة الإيطالية |La Famiglia in Italiano

La Famiglia in Italiano - أعضاء الأسرة باللغة الإيطالية

أعضاء الأسرة باللغة الإيطالية

La Famiglia in Italiano   أعضاء الأسرة باللغة الإيطالية 
Mamma – madre ماما – ام
Pronto, mamma? Come stai? الو ماما, كيف حالك؟
Mia madre vive in Italia امي تعيش في ايطاليا
Papà – padre بابا- اب
Papà, a che ore torni oggi? باب متى سوف تعود اليوم؟
Questo è mio padre هذا ابي
Figlio/a الابن- الابنه
Mio figlio è a scuola ابني \ بنتي في المدرسه
Sorella اخت
Mia sorella vive a Firenze اختي تعيش في فلورنسيا
Fratello اخ
Il mio fratello maggiore ha cominciato a lavorare prima di finire l’università اخي الكبير بدا يعمل قبل انتهائه من الجامعه
Zio/a خال\ خاله
La mia zia è la zia più buona del mondo خالتي الطف خاله في العالم
Nonno/a جد\ جده
Visito i miei nonni tutti i sabati انا ازور اجدادي كل يوم سبت
Cugino/a ابن العم\ ابن العمه\ابن الخال\ ابن الخاله
I miei cugini ابناء عمي\ ابناء خالي\ابناء خالتي
Nipote حفيد\ حفيده – ابن\بنت الاخ او الاخت
Tua nipote quanti anni ha? كم عمر حفيدتك؟
Amico/a صديق\ صديقه 
Il mio amico si chiama Leo صديقي اسمه ليو
Vicino/a di casa الجار\ الجاره
I miei vicini di casa sono molto gentili جيراني لطفاء جدا
Famiglia العائله
Vi presento la mia famiglia اقدم لكم عائلتي
Genitori الاباء
I miei genitori vogliono il meglio per me ابائي يريدون الافضل لي
Parenti الاقارب
I tuoi parenti اقاربك
Gemelli/e تؤام
Nella mia classa ci sono due gemelli في صفي هناك تؤام
Figlio/a unico/a ابن وحيد\ بنت حيده
Sono figlio unico انا ابن وحيد
Orfano/a يتيم\ يتيمه
È orfano di madre هو يتيم الام
Adottato/a متبني \ متبنيه
Vanessa è stata adottata a tre mesi تبنت فانيسا وكان عمرها ثلاثه اشهر
Fidanzata/o خطيب\ خطيبه
La fidanzata di mio fratello è molto bella خطيبة اخي جميله جدا
Sposa/sposo عروسه\ عريس
Lo sposo entrò su un cavallo bianco العريس دخل على ظهر حصان ابيض
Il marito زوج
Mio marito ama giocare con i nostri figli زوجي يحب ان يلعب من اولادنا
La moglie الزوجه
Mia moglie prepara il miglior risotto زوجتي تحضر افضل الارز
Matrigna زوجه الاب
La mia matrigna mi vuole bene زوجه ابي تحبي
Patrigno زوج الام
No va d’accordo con il suo patrigno هو لا يتفق مع زوج امه
Sorellastra الاخت غير الشقيقه
Io e la mia sorellastra ci aiutiamo sempre انا وشقيقتي نساعد بعض دائما
Fratellastro الاخ الغير شقيق
Non ho mai visto il mio fratellastro لم ارى شقيقي قط

 


Alcune domande sulla famiglia in Italiano بعض الاسئله حول العائله باللغه الايطاليه
Dove sono i tuoi genitori? اين ابويك؟
Quanti fratelli/sorelle hai? كم عدد اخوانك \ اخواتك؟
Quanti figli avete? كم من الاطفال لديكم؟
Vivi con i tuoi genitori? هل تعيش مع والديك؟
Hai una famiglia numerosa? هل لديك عائله كبيره؟
Che tipo di persone sono i tuoi genitori? اي نوع من الاشخاص والديك؟
Vai d’accordo con i tuoi fratelli/le tue sorelle? هل تتفق مع اخوانك\اخواتك؟
Quando vi sposate? متى سوف تتزوجون؟
Mia moglie è incinta زوجتي حامل
Ha partorito una bimba di tre chili ولدت طفله يبلغ وزنها 3 كيلو
Visitate spesso i vostri parenti? هل تزور والديك على نحو منتظم؟
Chi è il tuo migliore amico? من صديقك المقرب؟

 

تابعونا على

Facebook

Twitter

Youtube

Google+

Pinterest

Instagram

اكتب تعليقك المميز هنا (:
Tagged , , , , , , , , , , ,

اكتب تعليقك المميز هنا :)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.